Nu skal alverdens spyfluer
til å legge egg på Dahls og mit forslag
. [...]
Men du kan banne og forsverge dig på
at de skal få gjennemgå
.
Kan jeg ikke slå dem ihjel skriftlig
så skyter jeg dem!
   Tilbake til førstesiden

 

 

   
For nedlasting av bilder i høy oppløsning:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Om boken
Som fisken i vannet. Iacob Dybwad Sømme
5.9.1898 - 3.3.1944. En biografi

Kjennskapet til zoologen Iacob Dybwad Sømmes liv og virke har for en stor del ikke nådd utover anekdotene.
Riktignok er ørretundersøkelsene han drev på Hardangervidda, og som han publiserte resultatene fra i svært detaljerte tallrike artikler i Norges Jeger- og Fiskerforbunds tidsskrift, en stadig referansebasis for ettertidens forskere, men hva han ellers drev med har vært lite kjent. Gjennom biografien Som fisken i vannet. Iacob Dybwad Sømme 5.9.1898 – 3.3.1944 tegnes et bilde av en nesten ubegripelig energisk forskerpersonlighet som sjonglerte mellom blant annet marine krepsdyr – feltet han opprinnelig var utdannet innenfor – ørret, sild, makrell og makrellstørje, bare for å nevne noen arter. Han kombinerte ofte teorielementer fra alle områdene til spenstige og utfordrende hypoteser, kanskje ikke alltid like velfunderte, men likevel alltid inspirerende idet de inviterte til motforestillinger. Bak forskningen lå alltid en praksistanke: Hvordan kan denne arten utnyttes best mulig kommersielt?

Biografien er et resultat av flere års grundige kildestudier. 

Om biografen Øystein Nord
Øystein Nord (f.1969) er cand.philol. i idéhistorie og frilanser. Han har tidligere oversatt bøker for Bokklubben Villmarksliv, bl.a. storverket Fluebindeteknikker (2001). 

Øystein Nord er selv ivrig fluefisker og oppholder seg på Hardangervidda flere uker hver sommer.