Nu skal alverdens spyfluer
til å legge egg på Dahls og mit forslag
. [...]
Men du kan banne og forsverge dig på
at de skal få gjennemgå
.
Kan jeg ikke slå dem ihjel skriftlig
så skyter jeg dem!
     Innholdsfortegnelse     Utdrag fra boken     Bestill boken     Om biografen Øystein Nord      Pressemappe
 
 

 

 
Biografien om Iacob Dybwad Sømme
- forfatteren av referanseverket Ørretboka
   
Bestill boken her
  
Navnet Iacob Dybwad Sømme er i Norges sportsfiskehistorie synonymt med Ørretboka fra 1941. Denne mursteinen av en bok ble i etterkrigstiden et referanseverk innenfor praktisk ørretfiske med alt fra fluestang til garn, samtidig som den er en håndbok i ferskvannsfiskeforvaltning og kultiveringsarbeid utfra datidens teorier og kunnskapstilfang. Ett er sikkert: Ørretboka er ikke primært en lærebok i stangfiske etter ørret (den er det også), den er mer en håndbok i hvordan en naturressurs kan håndteres mest mulig rasjonelt med sikte på høyest mulig økonomisk avkastning. Slik sett er den et tidsbilde fra 1930-tallet. Men fordi forfatteren investerer kolossalt mye av sine egne erfaringer som stangfisker, særlig på Hardangervidda, har Ørretboka i tillegg oppnådd status som den største klassikeren i norsk sportsfiskelitteratur.

Iacob (eller Jacob, stavemåten med I er mest vanlig) Sømme ble i etterkrigstiden en nærmest legendarisk figur, delvis pga. Ørretboka, men like mye fordi han som sambandssjef i motstandsorganisasjonen Milorg under okkupasjonen led en tragisk skjebne da han ble arrestert av Gestapo høsten 1942, grovt mishandlet, dømt til døden av en nazidomstol og skutt våren 1944.

    

Kjennskapet til zoologen Iacob Dybwad Sømmes liv og virke har for en stor del ikke nådd utover anekdotene.
Riktignok er ørretundersøkelsene han drev på Hardangervidda, og som han publiserte resultatene fra i svært detaljerte tallrike artikler i Norges Jeger- og Fiskerforbunds tidsskrift, en stadig referansebasis for ettertidens forskere, men hva han ellers drev med har vært lite kjent. Gjennom biografien Som fisken i vannet. Iacob Dybwad Sømme 5.9.1898 – 3.3.1944 tegnes et bilde av en nesten ubegripelig energisk forskerpersonlighet som sjonglerte mellom blant annet marine krepsdyr – feltet han opprinnelig var utdannet innenfor – ørret, sild, makrell og makrellstørje, bare for å nevne noen arter. Han kombinerte ofte teorielementer fra alle områdene til spenstige og utfordrende hypoteser, kanskje ikke alltid like velfunderte, men likevel alltid inspirerende idet de inviterte til motforestillinger. Bak forskningen lå alltid en praksistanke: Hvordan kan denne arten utnyttes best mulig kommersielt?

Iacob var involvert i iltre debatter og konflikter non stop. Det var snarere regelen enn unntaket at han gjorde seg til uvenn med fagkolleger eller andre som kom i veien for hans mange planer. Han hadde liten tålmodighet med hva han oppfattet som akterutseilte ideer omkring forskning, forvaltning og fiske.

Iacob Dybwad Sømme hadde bred kontaktflate og mange bekjentskaper, ikke minst journalister i de største avisene, som han strategisk mobiliserte når han var ute etter å fremme en bestemt sak. Han var generelt sett svært opptatt av teknologiske og industrielle forbedringer, og var ofte å se i avisspaltene som representant for fremskrittsånden innenfor samfunnsutviklingen som helhet.
    

Biografien er på 432 sider inkludert 80 sider illustrasjoner, deriblant mye upublisert materiale. For første gang presenteres en fullstendig publikasjonsliste over absolutt alt Iacob Dybwad Sømme offentlig-gjorde, fra avisinnlegg til bøker. Boka er smakfullt utstyrt med førsteklasses papir, to lesebånd og foliepreget rygg i burgunderrød shirting.

Pris: 450,- + porto 70,-.

Les innholdfortegnelsen (PDF)

Bestilles fra  oystein.nord@hotmail.com 


 

         
Anbefalinger og omtaler:

Bokomtale i bladet BIOLOG nr 4. 2013
av Asbjørn Vøllestad, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

"Forfatteren av denne biografi en er idéhistoriker og det skinner gjennom ved hans detaljerte kildebehandling og stadige forsøk på å sette Sømmes idéer og aktiviteter inn i en større faglig og kulturell sammenheng. Noteapparatet bak i boken er meget omfattende med sine 406 fotnoter og er kanskje mest av interesse for de av oss med en historisk interesse. Men for disse gir fotnotene et innblikk i alle Sømmes aktiviteter og mange interessante detaljer om faglige disputter Sømme ofte endte opp i."
Les hele
Andreas Rottem i Vakmag:
Først en advarsel: Kjøp for alle del ikke boka hvis du er på jakt etter tips omkring fluefiske på høyfjellet eller forslag til gode fiskeplasser på Hardangervidda. Da vil du i grove trekk bli skuffet. Men for et innblikk i en helt enestående energisk naturforskerhjerne, der teori og praksis var ett og det samme, håper jeg biografien om IDS har litt å bidra med.
http://vakmag.com/feature/fredagsintervjuet-oystein-nord

  
Lars Nilssen:
Boka anbefales på det varmeste!
 

"Som fisken i vannet" forteller med avisklipp, bilder og møte-referater på levende vis også historien om førkrigstidens engasjement rundt ferskvannsfiske og fiskekultivering på et generelt plan.

Iacob Dybwad Sømme var mannen bak Ørretboka, som kom ut i 1941. Denne er fortsatt referanseverket for forskere og legfolk som er litt mer enn middels opptatt av ørret. Øystein Nord er mannen bak boka om Iacob D. Sømme.
"Som fisken i vannet" er biografien om Norges mest markante og kjente ørretforsker gjennom tidene, og forfatteren har gått like grundig til verks som Sømme selv gjorde når han hadde satt seg noe i hodet.
Sømme foretok sine ferskvannsfeltstudier i all hovedsak på Hardangervidda. Nord har fulgt i hans fotspor og studert artikler, notater og brev, også materialet som berører Sømmes mindre kjente saltvannsforskning. Som Sømme selv leverer han fast fisk av prima kvalitet fra perm til perm.
Iacob Sømmes forskning og konklusjoner var ofte omdiskutert. Han var blant de første i zoologmiljøet som benyttet pressen strategisk for å fremme sin sak. Dette var en tid da årsmøtene til Oslo Sportsfiskere ble slått opp på førstesiden av Aftenposten dagen etter.
 
  
Lars Nilssen er filmprodusent, forfatter og foredragsholder.
-----------

Tore Qvenild: "Det som er mindre kjent er denne mannens dramatiske liv, på godt og vondt. Han var en hardhaus og en friskus, på Vidda som i diskusjoner."

Iacob Dybwad Sømme er vår mest kjente fiskeribiolog, ikke minst takket være hans berømte bok om ørreten.
Ørretboka kom ut i 1941 og siden i mange opplag, det siste for bare noen få år siden. Og er man interessert i ørret og ørretfiske, er det få som har unngått navnet Iacob D. Sømme.

Men i sin samtid, og for svært mange av oss som er spesielt interessert i Hardangervidda, ble han også svært godt kjent for sine langvarige og grundige undersøkelser omkring ørreten på Vidda. Ikke minst gjennom sine mange «fortellende» populærvitenskapelige artikler. De fortalte ikke bare om alle de ulike sidene ved ørretens liv i høyfjellet, men de ga også en ekstra glede ved å ferdes på Vidda etter jakten på vår nasjonalfisk. Og Sømme var raus med tips til sportsfiskeren.

Det som er mindre kjent er denne mannens dramatiske liv, på godt og vondt. Han var en hardhaus og en friskus, på Vidda som i diskusjoner. Hans idealisme førte ham opp i mang en strid. Den siste, kampen for fedrelandet, er kjent for mange med sin tragiske utgang.

I biografien om Iacob D. Sømme gir Øystein Nord oss en sjeldent detaljert innføring i hans altfor korte liv og virke.
 
 
Tore Qvenild er fiskeforvalter i Hedmark. Han har skrevet en rekke bøker, både om ørret generelt  (Ørret og ørretfiske, 1994) og om ørretbestandene på Hardangervidda (Hardangervidda. Fiske og fjelliv, 2004).


Hans-Jørgen Jahren: "...særlig interessant å lese den grundige fremstillingen av konfliktene omkring fiskeforvaltningen på sentrale deler av Hardangervidda i mellomkrigstiden."

Øystein Nord gir i denne boka et enestående innblikk i Iacob Dybwad Sømmes dramatiske liv, dette multitalentet som krevde å vinne kampen om både Hardangervidda og Norge. Var han genial? En arrogant kverulant? Eller bare en ufattelig energisk zoolog og ørretforsker? Biografien gir svarene, og for meg som sekretær i Øvre Numedal fjellstyre har det vært særlig interessant å lese den grundige fremstillingen av konfliktene omkring fiskeforvaltningen på sentrale deler av Hardangervidda i mellomkrigstiden. Uenighet om utnyttelse av naturressurser eksisterer som kjent fortsatt, og mange forskjellige grupperinger og miljøer vil ha et ord med i laget. The Times They Are A-Changin', synger Bob Dylan, men stridigheter om naturgoder og bruken av dem er et evig fenomen i Norge. Oppsummert: Verket anbefales alle sportsfiskere, historieinteresserte og friluftsfolk som setter pris på velskrevne bøker.

Hans-Jørgen Jahren er sekretær i Øvre Numedal fjellstyre.

Svein Røbergshagen: "...fascinerende lesning fra begynnelse til slutt."

For sportsfiskere av yngre generasjoner trekker biograf Øystein Nord sceneteppet til side og de til nå skyggeaktige anekdoter om en ganske enestående praktisk rettet forsker og fisker får virkelighetens ekte liv og innhold. Det er fascinerende lesning fra begynnelse til slutt, der pionértanker om saltvannsfluefiske etter sjøørret og makrellstørje som norskekystens big game-bytte er gullkorn i en stadig strøm av originale og ofte omstridte tanker og løsningsforsøk knyttet til fiske og forvaltning fra Hardangervidda til arktiske havområder.
 
Svein Røbergshagen er ansatt i spesial-forretningen Nordisk Fiskeutstyr på Lysaker brygge i Oslo og er blant landets fremste fluefiskeskribenter. 

 

 

 

         

Følg med på
fjesboksiden


Annet relevant på nettet:


www.fluefiskesiden.no
  

   

www.fluefiske.netwww.hooked.nowww.fiskersiden.nowww.larsoglars.no

   

www.vakmag.com


 
Norges jeger- og fiskerforbund www.njff.no

 

 

Bøker:


2007-utgaven av
Iacob Dybwad Sømmes hovedverk Ørretboka kan kjøpes her


For eldre utgaver
av Ørretboka og andre bøker av Iacob Dybwad Sømme

www.antikvariat.net